Warsztaty

Warsztaty

Współczesna komunikacja opiera się coraz mocniej na komunikatach wizualnych, stąd konieczna jest coraz większa biegłość w operowaniu obrazami, w tym przede wszystkim fotograficznymi. Odnosi się to nie tylko do kompetencji związanych z tworzeniem zdjęć, obejmujących obsługę aparatu, komponowanie fotografii czy ich edytowanie, ale także do umiejętności związanych z interpretacją obrazów i odczytywaniem ich roli w kulturze. Jednocześnie twórczość artystyczna, w tym także fotograficzna stanowi znakomity sposób kształtowania własnej wrażliwości, wzbogacania codziennej rutyny czy po prostu spędzania czasu.

Powyższe spostrzeżenia podkreślają wartość organizowania warsztatów i szkoleń, niezależnie od tego czy mają on mieć charakter czysto praktyczny i edukacyjny, czy ich celem jest zaproponowanie uczestnikom zabawy z fotografią (a w zasadzie te rzeczy wcale się nie wykluczają). Z chęcią przeprowadzę dla Ciebie i Twojej grupy takie warsztaty lub szkolenia związane z medium fotografii, obsługą oprogramowania graficznego czy tzw. selfpublishing. 

Moje warsztaty przygotowuję kompleksowo w zakresie zbudowania planu, przeprowadzenia zajęć i dostarczenia materiałów dydaktycznych. Dysponuję własnym projektorem, stąd jeśli dysponujesz przestrzenią, w której można zorganizować dane wydarzenie, to nie musisz martwić się o sprzęt niezbędny do jego obsługi. Zapraszam do kontaktu! 

Fotografia w nagłówku: Mikołaj Konkiewicz