Strefa 88

Strefa 88 jest to obszar obejmujący kilka gmin znajdujących się w regionie Kujaw, w którym w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia dochodziło do serii tajemniczych zjawisk, przez wielu kojarzonych z działalnością pozaziemskiej cywilizacji. Do dziś zachowało się wiele opisów przekazywanych ustnie z pokolenia na pokolenie, świadczących o jednoczesnej namacalności tzw. „obcych”, ale i równoczesnym braku zrozumienia dla sensu i celu zarówno ich działań, jak i obecności. Fotografie przechowywane w domowych zbiorach mogłyby być najlepszym, niepodważalnym dowodem na to, że cała sytuacja nie jest tylko legendą i „lokalnym folklorem”, gdyby nie kwestionowanie przez wielu ich autentyczności. Jednym z argumentów antagonistów jest „żenująco kłamliwy fakt, jakoby technologia obcych miała poprzez swój wygląd wzorować się na designie lat 80. XX wieku, szczególnie na formach wypełniających domostwa”. W obliczu tych ambiwalentnych postaw należy wyrobić sobie własny pogląd, konfrontując się z fotograficznym zapisem Strefy 88.