Percepcjometria

Percepcjometr – powstała w 2448 roku aparatura, służąca do symulowania sposobu percepcji danego organizmu. Została zaprojektowana z myślą o ułatwieniu astronautom nawiązania kontaktu z obcymi istotami, podczas podróży międzyplanetarnych. Wystarczy wprowadzić dane, a skomplikowany algorytm zasymuluje sposób percypowania danej formy życia. Pomimo egzonautycznego przeznaczenia wynalazku, stał się bardzo popularny również na Ziemi.