Bliskie spotkania każdego stopnia

Poszukując inspiracji do stworzenia serii zdjęć zatytułowanej „Bliskie spotkania każdego stopnia” poświęconej zwierzętom towarzyszącym człowiekowi natrafiłem na książkę UFO: Dowody autorstwa Michaela Hesemanna, która gromadzi różne materiały archiwalne dokumentujące zjawisko UFO. Znajduje się tam również opis uczestnika sekcji zwłok kosmity, którego fragmenty zestawiłem z wykonanymi przez siebie zdjęciami.