Artist Statement

Artist Statement

Analizując własną twórczość zauważyłem, że odbywam wraz z nią podróż w przeszłość. Ma to miejsce nie tylko za sprawą skończonej prędkości światła, która wymusza przeszły charakter percypowania (co szczególnie ujawnia się w fotografii), ale również odbywa się to w kontekście poruszanych przeze mnie zagadnień i podejmowanych realizacji. 

W  mojej twórczości przejawia się silna fascynacja przestrzenią kosmiczną i ogólnie pojętą kosmologią. Odnosi się to również do zainteresowania istnieniem życia na innych planetach, jego charakterystyki, a także możliwości nawiązania kontaktu. Punktem wyjścia dla tych poszukiwań była refleksja nad tym, jak przebiegała historia wszechświata i w jakim kierunku mogła podążyć. Mimowolnie pojawia się tu zagadnienie ewolucji gwiazd i układów planetarnych.

Podążając dalej wraz z postępującym czasem, aż do momentu, gdy mogę nacisnąć spust migawki lub napisać kolejną literę, na poszczególnych planetach zaczynają rozkwitać ekosystemy. Specyfika wszechświata rodzi problemy, które ograniczają możliwości poznania innych „biosfer” i jednocześnie sprzyjają tworzeniu niekiedy romantycznych wizji. W pewnym momencie zwróciłem jednak szczególna uwagę na (jak na razie) jedyną tak łatwo dostępną i „świetnie zachowaną” próbę badawczą, jaką jest życie na Ziemi. Ewolucja biologiczna stanowi konsekwencję historii życia gwiazd, która to jest uzależniona od mikrokosmosu, stąd w naturalny sposób moje poszukiwania artystyczne kontynuuje skupiając się na tych zagadnieniach, czego dobrym przykładem jest przejście od pojęcia widzialnego wszechświata do koncepcji umwelt.

Każda istota znajduje się w środku swojej sfery rozciągającej się na miliardy lat świetlnych, zawieszona pomiędzy dwoma krańcami wieczności. Moja twórczość stanowi próbę spojrzenia na nią z boku, a także zastanowienia się jakby wyglądał jej inny wariant.